[ ic5858 : 免费会员网站]  电子元件/购买电子元件/电子零件/电子用品/半导体/声元件/天线/电容/二极管/

        https://www.IC5858.com
用户名    密码        
首页 出售 搜索    

 部件搜索      

'深圳市华芯联电子有限公司' 的部件清单   (144件)


T 开始的出售清单(20件)
12ABCDEFGHIKLMNPRSTUXZ
询价 部件型号 数据表 描述 数量 制造商 日期 筹建时间 注册日期

TLV62569PDDCR 2Parts All contents

原装正品,假一罚十 38590   TI 以咨询客服为准 ——- 22-06-08

TLV62095RGTR

原装正品,假一罚十 175920   TI 以咨询客服为准 ——- 22-06-08

TPS2543RTER

原装正品,假一罚十 175920   TI 以咨询客服为准 ——- 22-06-08

TLV431AILP

原装正品,假一罚十 2000   TI 以咨询客服为准 ——- 22-06-08

TLE4250-2G

原装正品,假一罚十 35240   INFINEON 以咨询客服为准 ——- 22-06-08

TPS65185RGZR

原装正品,假一罚十 38490   TI 以咨询客服为准 ——- 22-06-08

TJA1042T

原装正品,假一罚十 38490   NXP 以咨询客服为准 ——- 22-06-08

TJA1043TK

原装正品,假一罚十 38490   NXP 以咨询客服为准 ——- 22-06-08

TUSB522PRGER

原装正品,假一罚十 38590   TI 以咨询客服为准 ——- 22-06-08

TPS61020DRCR

原装正品,假一罚十 38590   TI/德州仪器 以咨询客服为准 ——- 22-06-08

TPS3808G01DBVR

原装正品,假一罚十 38590   TI 以咨询客服为准 ——- 22-06-08

TL431IDBZR

原装正品,假一罚十 38590   TI 以咨询客服为准 ——- 22-06-08

TCAN1051HVDR

原装正品,假一罚十 45320   TI 以咨询客服为准 ——- 22-06-08

TJA1057T/1

原装正品,假一罚十 45320   NXP/恩智浦 以咨询客服为准 ——- 22-06-08

TPS62801YKAR

原装正品,假一罚十 58920   TI 以咨询客服为准 ——- 22-06-08


公司信息 : 如果想与公司联系,请点击详细查看 
联系方式 地址 电子邮箱l 公司名称
0755-8**** 广东省深圳市福田区中航**** ****96@163.com 深圳市华芯联电子有限公司

[ 联系方式 ]   [ 特制服务 ]   [ 个人信息保护]   [ 会员中心 ]   [ 帮助 ] [ 链接交换 ]  [ 自述 ]
电子元件,收购电子元件,电子零件,电子用品,半导体,音响组件,天线,电容器,连接器,二极管,晶体管,显示器,集成电路, 光电子元件,多氯联苯,电池,石英晶体, 继电器,电阻器

NEW : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

版权由 www.ic5858.com. 保留所有权利。

伙伴网站 : https://www.alldatasheet.com  https://www.alldistributor.com  https://www.icnara.com  https://www.ic2ic.com https://www.icbaibai.com